• Titluri onorifice

  • Medaliată cu Ordinul Steaua României în Grad de Cavaler
  • Medaliată cu Ordinul de Merit al Republicii Macedonia
  • Membru corespondent al Academiei Internaţionale de Astronautică Studii şi specializări
  • Până la 27 ianuarie 2011 - doctorand, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti
  • 2007 - Absolvent Institutul Diplomatic Român, curs postuniversitar: "Relaţiile internaţionale şi Integrarea Europeană"
  • 2003 - Institutul Naţional de Administraţie, "Elaborarea şi managementul proiectelor"
  • 1996 - Universitatea Bucuresti, licenţiat în drept
  • 1996 - Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept, absolvent
 • Activitate profesională

  • Jurist. Notar. Executor.
  • Preşedinta Subcomisiei pentru Spaţiu Cosmic din Camera Deputaţilor din cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
  • 2008-ianuarie 2011 - deputat ales în Colegiul Naţional, reprezentant al etniei macedonene in Camera Deputaţilor
  • 2004-2008 - deputat de Bucureşti, reprezentant al etniei macedonene în Camera Deputatilor
  • Membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
  • Membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor,
  • Membru al Comisiei pentru regulament,
  • Membru al Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedintelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,
  • Membru al Comisiei de validare
  • Membru în comisia pentru aplicarea deciziilor CEDO în România
  • Preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia
  • Membru în Grupurile parlamentare de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu Republica Populară Chineză, cu Republica Socialistă Vietnam, cu Republica Algeriană Democratică şi Populară
  • 2007-2008 Membru in Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
  • Membru în Comisia pentru elaborarea Legii votului uninominal (Comisia Comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a presedintelui României, alegerile autorităţilor publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor)
  • 2004-2006 - Secretar, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, Camera Deputaţilor
  • 2003-2004 - expert - Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaboarea legilor electorale
  • 2001-2003 expert, Comisia de revizuire a Constituţiei României, Parlamentul României
  • 2000-2004 - consilier, Camera Deputaţilor
  • 1997-2000 - expert, Camera Deputaţilor
  • 1995-1997-jurist
 • Activitate în sistemul de învăţământ

  • 2008-ianuarie 2011 - lector universitar, Drept comercial, Drept roman, Universitatea Mihai Viteazu, Craiova
  • 2007 - asistent universitar, Drept Civil, Universitatea Mihai Viteazu, Craiova
  • 2004 - lector, Institutul Naţional de Administraţie
 • Activitate publicistică

  • 2001-2004 - director "Editura Macedoneanul"
  • 2001-2004 - director publicaţia "Macedoneanul"
 • Funcţii, activităţi într-un partid politic

  • 2003-ianuarie 2011 - vicepreşedinte Asociaţia Macedonenilor din România
  • 2000-ianuarie 2011 - membru - Asociaţia Macedonenilor din România
  • 2000-ianuarie 2011- Preşedinte al organizaţiei de femei a Asociaţiei Macedonenilor din România
  • 2000-ianuarie 2011- Preşedinte al organizaţiei de tineret a Asociaţiei Macedonenilor din România
  • Membru fondator al Asociaţiei Macedonenilor din România
 • Funcţii, activităţi în alte organizaţii naţionale

  • 2005-ianuarie 2011- preşedinte al Comisiei juridice din cadrul Consiliului Minorităţilor Naţionale, organism consultativ al Guvernului României
  • 2001-ianuarie 2011- membru din partea Asociaţiei Macedonenilor din România în cadrul Consiliului Minorităţilor Naţionale, organism consultativ al Guverului României
 • Activitate civică

  • Membru în Fundaţia Armonia şi Fundaţia Civitas
 • Realizări în perioada 2004 - 2008

  • Coautor al legii privind votul uninominal
  • Autor al legii privind reforma sistemului de adoptare a legislaţiei - studiile de impact
  • Membru în comisia mixtă de elaborare a sistemului legislativ privind drepturile şi obligatiile minorităţilor naţionale
  • Promotor al legislaţiei privind lupta anticorupţie
  • Iniţiator al dialogului şi al colaborarii cu reprezentanţii profesiilor liberale privind reforma acestora - liberalizarea accesului în notariat, birouri de executori
  • Iniţiator şi promotor al infiinţării de cursuri de limba macedoneană ca limbă maternă, pentru prima dată în istorie
  • Obţinerea de fonduri pentru comunităţile locale care s-au adresat cu petiţii
  • Participant activ la îmbunătăţirea relaţiilor bilaterale între România şi Republica Moldova concretizate cu adoptarea a patru tratate bilaterale
  • Coautor al legislaţiei privind reforma învăţământului şi a sănătăţii
 • Obiective pentru mandatul 2008 - 2012

  • Justiţie corectă şi egală pentru toţi românii
  • Modernizarea sistemului legislativ - Codul civil şi Codul de procedură civilă
  • Reformarea Codului Penal şi de Procedură Penală prin apropierea obiectivelor sale de interesul cetăţenilor
  • Reducerea birocraţiei. Reforma administratiei publice centrale şi locale
  • Reforma clasei politice printr-o legătură directă cu societatea, cu membrii săi
  • Reducerea fiscalităţii prin reducerea numărului de impozite
  • Venituri corecte pentru fiecare categorie socială. Măsuri fiscale directe pentru sprijinirea tinerilor profesionişti - medici, profesori, ingineri etc.
  • Pensii corecte, în funcţie de munca fiecăruia
  • Creşterea veniturilor prin reducerea numărului de impozite
  • Un sistem de sănătate decent
  • Elaborarea şi adoptarea unei legi a minorităţilor care sa aibă în prim plan minorităţile mici
  • Un sistem de educaţie eficient şi performant.